De patrijs

Behalve in Noord-Sandinavië, in de buurt van de Oeral in Klein-Azië en ten Zuiden van de Pyreneeën komt de patrijs overal in Europa voor.

De Patrijs is en standvogel en meer plaatsgebonden van de fazant.

Bejagen/Beheren:
De jacht op de patrijs is in Nederland niet geopend.

Leefomgeving:
De patrijs is een steppe- bossteppebewoner maar in Nederland meer een cultuurvogel in gebieden met vooral akkerbouw. Door het verdwijnen van luwten en ruige randen langs bouwland door de ruilverkaveling is de patrijzenstand sterk teruggelopen.

Voortplanting:
Van januari tot het midden van maart worden nieuwe spannetjes (paartjes) gevormd. Ze maken een nest in hoog gras en leggen 8 - 20 eieren die egaal, licht olijfbruin van kleur zijn.

Het broeden duurt gemiddeld 24 dagen en de eieren komen doorgaans in juni uit.