De jacht in Nederland.

Jagen is meer dan schieten alleen.

Er zijn voor en tegenstanders van de jacht in nederland en wellicht fronst u de wenkbrauwen bij het lezen van de titel en jagers weten maar al te goed dat vooral het schot de aandacht trekt en dat de meeste mensen daar onmiddellijk het "doden" van dieren bij denken.

En toch schiet de gemiddelde jager slechts 200 patronen per jaar; de ene wat meer, de andere wat minder.

Een patroon afvuren duurt minder dan één seconde, 200 patronen afvuren nauwelijks vier minuten.

Is het dat, wat voor een jager het jachtplezier beleven inhoudt?

Nee; er moet dus wat anders zijn dat ervoor zorgt dat 7.000.000 mannen en vrouwen in Europa uitzien naar de openingsdag van het jachtseizoen.

In Nederland zijn de echte jagers het hele jaar door bezig met het verzorgen, beschermen en beheren van hun jachtveld.

Ze weten wat het wild nodig heeft om er zich "goed" te voelen. Ze zullen kosten noch moeite sparen om het jachtterrein wildvriendelijker te maken, samen met het wild, profiteren al de daar in het wild levende dieren van de inspanningen van de jagers.

De jagers zetten zich met hart en ziel in voor evenwicht en soorten rijkdom, in de natuur.

Zo zal de jager er voor zorgen dat, wanneer de tijd van “oogsten” is aangebroken, hij dit met rede en verstand kan doen, zonder een negatieve impact op het totale natuurgebeuren.

Het nieuwe Flora-en faunawet omschrijft jagen als; het bemachtigen, doden of het met het oog daarop opsporen van wild alsmede het doen van pogingen daartoe.

In de nieuwe Flora- en faunawet staan nog maar zes wilde diersoorten waarop mag worden gejaagd: de haas, de fazant, de patrijs, de wilde eend, het konijn en de houtduif.

Dat deze dieren in de wet staan betekent niet dat het hele jaar op ze mag worden gejaagd.  Per soort is vastgesteld wanneer erop mag worden gejaagd.Zie hiervoor deze jachtkalender 

Op de patrijs mag alleen worden gejaagd als de patrijzenstand is verbetert, dus in feite is de jacht op de patrijs gesloten. 

De jacht wordt nooit geopend in natuurmonumenten en in vogelbeschermingszones die door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) zijn aangewezen.